Aviso legal

Última actualización: 31 de outubro de 2021

Titularidade

FALA.GAL é propiedade e está operado por Anxo Sánchez García, titular do NIF: 54125547S, con domicilio social en A Coruña. e podes porte en contacto comigo enviándome un correo electrónico a soporte@fala.gal.

Aceptación

Esta páxina web (en diante o Servizo) está dispoñible para calquera usuario, para o seu consumo propio, e suxeita aos seguintes termos e condicións:

Cando usas o Servizo, aceptas este aviso legal e o resto dos nosos termos e condicións.

Con iso comprométeste a non usar este sitio para fins ilegais.

Descrición do Servizo

Ao navegar a través da nosa páxina web ou Servizo atopas coas seguintes seccións:

  • Inicio: É a páxina principal da nosa web, nela poderás ver información e as últimas novidades sobre fala.gal.
  • Rexistra un novo sitio: Nesta páxina poderás rexistrar un novo blog en fala.gal.
  • Colaboran con fala: Nesta páxina atoparás unha lista de persoas e entidades que axudan a facer crecer a rede.
  • Guías e titoriais: Nesta páxina atoparás ligazóns a vídeos con explicacións de como funciona a rede.
  • Lista de sitios: Nesta páxina atoparás as ligazóns aos sitios máis actualizados e máis recentes.
  • Log de cambios: Nesta páxina atoparás as últimas actualizacións de fala.gal.
  • Blog: Nesta páxina atoparás as últimas entradas do blog.

Ligazóns externas

Poida que desde o Servizo envíeseche a outros sitios web a través de ligazóns.

Con todo, FALA.GAL non controla eses sitios ou o seu contido, que de feito están suxeitos aos seus propios termos e condicións. Por tanto, FALA.GAL non é responsable da calidade, veracidade ou exactitude deses sitios.

Idade

Declaras que es maior de idade e que dispós da capacidade legal necesaria para estar vinculado por este acordo e utilizar o Servizo de conformidade cos nosos termos e condicións, que comprendes e recoñeces na súa totalidade.

Declaras que toda a información proporcionada para acceder ao Servizo, antes e durante a súa utilización, é verdadeira, completa e precisa.

Propiedade intelectual e industrial

O contido e a información do Servizo (entre outros datos, texto, son, imaxe ou código informático), así como a infraestrutura utilizada para proporcionar tal contido e información, é propiedade de FALA.GAL ou dispón das autorizacións correspondentes para o seu uso.

Ademais, prohíbese a modificación, reprodución, duplicación, copia, distribución, venda, revenda e demais formas de explotación para fins comerciais ou equivalentes do Servizo.

Para calquera outro uso do contido do Servizo necesitas o noso consentimento previo por escrito.

Contido de Usuario

Podes contribuír ao Servizo de diversas maneiras, tales como crear un novo sitio na rede ou comentar nas entradas do blog.

Podemos usar o teu Contido de distintas maneiras tales como mostralo no sitio web, cambiarlle o formato, traducilo a outros idiomas, editalo para achegar claridade, corrixir erros gramaticais, crear obras derivadas a partir del, promocionalo ou distribuílo.

Por tanto, ao enviarnos Contido concedes a FALA.GAL unha licenza de uso mundial, non exclusiva, gratuíta, ata a retirada do contido, transferible e sublicenciable sobre ese Contido.

Iso significa que o contido segue sendo teu, pero FALA.GAL, grazas a esa licenza de uso, pode: a) usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuír e publicar o Contido, crear obras derivadas a partir del, mostralo e exhibilo en todo o mundo, por calquera medio coñecido e para calquera fin lexítimo; e  b) usar o nome que envíes en relación con ese Contido.

Nas áreas de opinión que FALA.GAL proporcione, os termos e condicións do Servizo tamén serán aplicables. Ademais, serás o único responsable do uso que fagas delas e utilizaralas pola túa conta e risco. FALA.GAL non editará nin controlará as mensaxes publicadas ou distribuídas no Servizo nin asumirá responsabilidade nin obrigación algunha polas devanditos mensaxes.

Con todo, FALA.GAL resérvase o dereito de eliminar as mensaxes e o contido dos usuarios. Nesas áreas de debate non poderás publicar ningún contido que sexa falso, ilegal, enganoso, inxurioso,  difamatorio, obsceno, pornográfico,  intimidatorio ou contrario aos dereitos de terceiros.

Doutra banda, ao acceder ou usar o Servizo, poderías verte exposto a contido de terceiros ofensivo, obsceno, impreciso,  censurable ou inadecuado. FALA.GAL non subscribe devandito contido nin pode referendar a súa precisión. Por conseguinte, accedes e usas as áreas de opinión do Servizo pola túa conta e risco.

Seguridade

Adoptamos as necesarias medidas de seguridade para que as comunicacións que se realicen a través do Servizo sexan seguras, empregando para iso o cifrado  SSL.

Modificacións e nulidade

Poderemos actualizar os termos e condicións do Servizo no futuro.

Informarémoste sobre estes cambios colocando un aviso nun lugar prominente do noso sitio web e/ou por correo electrónico.

Se calquera cláusula incluída nestes termos e condicións fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, a mesma só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz. Subsistirán as restantes en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.

Lexislación e xurisdición

Este contrato réxese pola lexislación española.

Co fin de simplificar a resolución de reclamacións pola vía civil e reducir custos, non excluímos a posibilidade de someternos a unha Arbitraxe de Equidade da Corte de Arbitraxe das Cámaras de Comercio e Industria.

Neste sentido, e segundo a normativa aplicable, FALA.GAL informa da existencia dunha plataforma europea de resolución de litixios en liña que facilita a resolución extraxudicial dos devanditos litixios para contratos celebrados igualmente en liña entre consumidores e prestadores de servizos da internet. Á devandita plataforma poderase acceder a través da seguinte páxina web: http://ec.europa.eu/odr

Idioma dos termos e condicións

Os termos e condicións do Servizo preséntanse en galego.

Atención ao cliente

Para calquera aclaración, incidencia ou reclamación, podes contactar connosco mediante: